Demo image
Demo image
วัดตุงติง
วัดตุงติง (อาศรมพระธรรมจาริกบ้านตุงติง) อยู่ในพื้นที่บ้านตุงติง หมู่ 11 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย เจดีย์ก่อตั้งขึ้นจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง ของพ
Demo image
น้ำตกโป่งดิน
น้ำตกโป่งดิน อยู่ในพื้นที่บ้านยางแก้ว (โป่งดิน) หมู่ที่ 10 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย ห่างจากบ้านโป่งดิน (บ้านปากโอ้งโม้ง) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถน
Demo image
น้ำตกโป่งดิน
น้ำตกโป่งดิน อยู่ในพื้นที่บ้านยางแก้ว (โป่งดิน) หมู่ที่ 10 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย ห่างจากบ้านโป่งดิน (บ้านปากโอ้งโม้ง) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถน
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติราชการ

การประชาคมแบบประชารัฐในระดับภาครวมทั้งตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
การประชาคมแบบประชารัฐในระดับภาครวมทั้งตำบลขององค์ก
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา และวันสำคัญทางศาสนา
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมก
กรมทรัพยากกรธรณี แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน ที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่เส
กรมทรัพยากกรธรณี แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเว

วัดตุงติง

×

น้ำตกโป่งดิน

×

น้ำตกโป่งดิน

×

การประชาคมแบบประชารัฐในระดับภาครวมทั้งตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย

×

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

×

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย

×

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย

×

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย

×

กรมทรัพยากกรธรณี แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน ที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่เส

×