หน้าหลัก -> ข้อมูลพื้นฐาน 01 - 06 ระบบITAประเมินคุณภาพและความโปร่งใส
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์เอกสาร
1 ข้อมูลการติดต่อ Download
2 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน Download
3 อำนาจหน้าที่ Download
4 ข้อมูลผู้บริหาร Download
5 โครงสร้าง Download
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai