หน้าหลัก -> การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 029 - 031 ระบบITAประเมินคุณภาพและความโปร่งใส
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์เอกสาร
1 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต Download
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี Download
3 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต Download
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai