หน้าหลัก -> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 032 - 033 ระบบITAประเมินคุณภาพและความโปร่งใส
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์เอกสาร
1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Download
2 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Download
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai