หน้าหลัก -> การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 036 - 037 ระบบITAประเมินคุณภาพและความโปร่งใส
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์เอกสาร
1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต Download
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี Download
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai