หน้าหลัก -> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 038 ระบบITAประเมินคุณภาพและความโปร่งใส
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์เอกสาร
1 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน Download
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Download
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai