หน้าหลัก -> การให้บริการ 014 - 017 ระบบITAประเมินคุณภาพและความโปร่งใส
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์เอกสาร
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Download
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Download
3 E-Service 3 Download
4 E-Service 2 Download
5 E-Service Download
6 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ Download
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai