หน้าหลัก -> การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 021- 024 ระบบITAประเมินคุณภาพและความโปร่งใส
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์เอกสาร
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี Download
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน Download
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ Download
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai